Meranie teploty ľudského tela termovíziou

30.03.2020 13:32

Termálne kamery s vysokou presnosťou merania teploty, môžu termovíziou detekovať zvýšenú telesnú teplotu človeka (horúčka) v priebehu jednej sekundy. Termovízne kamery možno použiť k detekovaniu horúčky cestujúcich, návštevníkov v nákupných centrách, zamestnancov v administratívnych centrách, atď...